NAVNEÆNDRING

Navneændring

Gebyr
Pr. 1. januar 2017 er gebyret for en navneændring på 480 kr.
Der betales ikke gebyr for navneændringer, der sker i forbindelse med vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.
Gebyret skal være indbetalt inden din anmodning om navneændring kan behandles.

Bilag til din ansøgning om navneændring
Det er kun nødvendigt at vedhæfte attester hvis du er født før 1960.
Læs evt. mere om hvordan du skal forholde dig på personregistrering.dk eller kontakt kirkekontoret.