Månedens salme for April: Solen begynder at gløde

 

Solen begynder at gløde.
Mørket i verden har tabt.
Lad os gå ud for at møde
lyset Gud lige har skabt.

Små bitte dråber af glæde
hænger i græsset. Vi tror
det er Guds vilje at træde
ud på den hellige jord.

Fuglesang oppe og nede.
Støj fra en myldrende by.
Store og små gør sig rede.
Dagen er dirrende ny.

Markerne dufter at lykke.
Stråene bølger så småt.
Trods alt det onde og stygge
tror vi at livet er godt.

Her hvor vi står og fornemmer
ømhed for alt som er til,
vågner i kuldskære lemmer
morgenens første: “Jeg vil”!
 
Her på den dugvåde klode
Gud i sin glæde har skabt,
vil vi i dag kun det gode.
Mørket i verden har tabt.

Månedens salme for februar: Når vinterstorme hærger

 

Når vinterstorme hærger
og vælter mine træer,
når uvejr knuser livet
og alt hvad jeg har kær,
da råber jeg til himlen:
Hvor er retfærdighed?
Hvorfor skal jeg gå under
når du er kærlighed?

Gud hører mig i stormen
og giver ingen svar,
men spørger kun sin skabning:
Fortæl mig hvor du var,
da jord og himmel skabtes
og alle stjerner lo,
da mørke skyer svøbte
det vilde hav til ro.

Du menneske som kræver
et svar af himlens Gud:
Var det ved dine næver
at livets træ sprang ud?
Har gnister fra dit øje
gjort himmelranden rød?
Må sol og måne bøje
sig for din skaberglød?

Jeg er din Gud og skaber,
mig lyder vind og hav.
Jeg rejser dine kære
af dødens mørke grav.
Når vinterstorme raser
og knækker mast og mod,
så står jeg i orkanen
og lyser for din fod.

Inge Hertz Aarestrup, 2009
Mel. Erik Sommer, 2011

Månedens salme for Januar: Med favnen fuld af kærlighed


 

1.Med favnen fuld af kærlighed vi mødes
i troen på, at vi som dine fødes
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
vi er børn af Herrens nåde.

2. Kom stil dig her med os ved døbefonten,
giv håb der rækker ud mod horisonten
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Evigt bærer os din nåde

3. Fortæl os at vort liv er meget større,
end hvad vi vil og evner selv at gøre.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Dåb er spire kraftig nåde.

 

4. Lad dåben som en forårsregn os gøde,
så vi kan gro, gå livet trygt i møde.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Dåb er dråbeformet nåde.

5. Med Fadervor vi åbner dåbens gave,
din drøm om verden som en sommerhave
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
Håb er hjertesprogets nåde.

6. Så lad os bære vores børn til toner,
der bølger ud til lindetræers kroner.
Fra en dybblå kilde vander du den gåde:
at din kærlighed skal råde.