IND- OG UDMELDELSE

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse
Indmeldelse foregår ved enten skriftlig eller telefonisk henvendelse til den lokale sognepræst, efterfulgt af en samtale. Ønsker du genindmeldelse fritages du for samtalen med præsten, men skal stadigvæk indsende en skriftlig anmodning om optagelse i folkekirken. Læs mere om voksendåb her. Bemærk: Ved genindmeldelse fritages du for at blive døbt.

Udmeldelse
Udmeldelse foregår ved, at du henvender dig til sognepræsten. Dette kan foregå enten ved at sende en mail/alm. brev. Eller du kan henvende dig personligt. Hvis du ønsker en samtale med præsten, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Læs mere om medlemskab af folkekirken her.