FØDSEL

Anmeldelsespligt

Hvis I er gift
Såfremt I er gift, så er det jordmoderen der foretager registreringen af fødslen direkte til det sogn, hvor I bor. I skal derfor ikke foretage jer noget i denne forbindelse. Hvis fødslen er foregået uden en jordmoders tilstedeværelse, så skal I selv anmelde fødslen på borger.dk.

Hvis I ikke er gift
Skal I seneste 14 dage efter barnets fødsel indsende en OA(Omsorgs- og ansvarserklæring) via borger.dk. OA-erklæringen bruges i det tilfælde hvor I ønsker fælles forældremyndighed over barnet. Hvis erklæringen ikke er modtaget ved fristens udløb, så videresendes sagen til Statsforvaltningen. 

Hvis I er fritaget for kravet om digital selvbetjening, kan I som alternativ benytte en udskriftsvenlig blanket